Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

naszczescie
- Nie jesteś wcale złym człowiekiem Harry, jesteś dobrym człowiekiem, któremu przydarzyło się wiele złych rzeczy.
— Syriusz Black
Reposted fromschiza schiza viaSkydelan Skydelan

April 14 2018

naszczescie
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok

January 03 2018

8567 1f6e
Reposted fromkittesencula kittesencula viaSkydelan Skydelan
naszczescie
1473 4e7d 500
Reposted fromtommydisimone tommydisimone viaSkydelan Skydelan

October 30 2017

naszczescie
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer viaSkydelan Skydelan

May 24 2017

naszczescie
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere

May 11 2017

naszczescie
Kryzys to moment, kiedy stare przestaje działać, a nowe jeszcze nie nadeszło.
— Ewa Chodakowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan

May 01 2017

naszczescie

April 30 2017

naszczescie
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela viaSkydelan Skydelan
naszczescie
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan

April 07 2017

naszczescie
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viaSkydelan Skydelan
naszczescie

July 06 2015

naszczescie
0067 cba6 500
naszczescie
0026 eda2 500
Reposted byknowyourself knowyourself

July 03 2015

naszczescie
Kto umie czytać, 
posiadł klucz do wielkich czynów, 
do nieprzeczuwanych możliwości,
do upajająco pięknego,
udanego i sensownego życia. 
— Aldous Huxley
Reposted bySkydelanjustblog

June 10 2015

naszczescie
2101 473a 500
7369 b899
words to live by
naszczescie
0983 aa21 500

June 04 2015

naszczescie
A czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem?
— Andrzej Sapkowski „Pani Jeziora”
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
naszczescie
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl